سعید بنی هاشمی

جناب آقای سعید بنی هاشمی
مدرس تار ، سه تار
– دارای مدرک کاردانی از هنرستان موسیقی
و مدرک کارشناسی
از دانشگاه هنر تهران
– کسب مقام اول در رشته نوازندگی سه ت
در سال 1391 – بهره گیری از محضر اساتیدی همچون محمد رضا لطفی ، استاد حسین علیزاده ، استاد شعاری ، استاد بهداد بابایی ، استاد بهروز همتی ، استاد وادانی و …
– سرپرست گروه ادیب
و گروه سیرنگ