میترا اکبرپور

سرکار خانم میترا اکبرپور
موسیقی کودک
بلز ، فلوت ریکوردر ، طبلک
و….

•گذراندن دوره هایِ
مدیتیشن ، یوگا ، تایچی ، مدیریت
و…
زیر نظر استاد آرش نکونام

•گذراندن کلاس های تنبک
زیر نظر استاد حمید قنبری
و استاد بهمن رجبی

• دارای مدرک مربیگری اُرف
زیر نظر استاد مسعود نظر

•دارای مدرک مربیگری موسیقی کودک
زیر نظر استاد هاتف دوستدار

•گذراندن دوره ی
بازی های آوازی و طبلک
زیر نظر استاد سودابه سالم

•گذراندن دوره اُرفِ گروه آدمک

•گواهی شرکت
در کارگاه تنبک کودک
جناب آقای شایان ابوالحسنی

•شرکت در ورکشاپِ رویدادِ صدا
زیر نظر استاد حمیدرضا شعبانی

•شرکت در ورک شاپِ هایِ
ارتباط با بدن و رهاییِ
استاد پگاه طبسی نژاد

•گذراندن ورک شاپِ فنِ بیانِ مبتدی و پیشرفته ی
استاد پیام دهکردی

•گذراندنِ ورک شاپِ گسترشِ ایده ی
استاد پگاه طبسی نژاد

•نویسندگی وطراح و اجرایِ پرفورمنسِ “او”
و پرفورمنسِ مجازیِ “او”

•شرکت در کلاس هایِ سماعِ سرکار خانمِ نسترن نصیری

•سابقه ی نوازندگی در گروه هوراکوب
به سرپرستی استاد حمید قنبری