مزدا دامادی

جناب آقای مــزدا دامــادی
مدرس : ( تنبک ، دف ، کاخن ، بندیر ، سازهای کوبه ای )

رزومه استاد :

یادگیری تنبک از سال 1382 نزد اساتید مهدی رحمانی، کامبیز گنجه ای، ارژنگ کامکار ،حمید قنبری و جعفر قاضی عسکر .
یادگیری دف نزد استاد حسین رضایی نیا .

مقام دوم تک نوازی تنبک در مسابقات منطقه سال ۱۳۸۷
مقامِ نخستِ تک نوازی تنبک در مسابقات منطقه سال ۱۳۸۸
حضور در چندین کنسرت از جمله: اجرا با گروه نوا، گروه بیداد و گروه کلون زمان و ..
فعالیت بعنوان نوازنده در چندین تئاتر

موسسِ برندِ سازِ سادا از سال ۱۳۸۸ در زمینه ی ساختنِ ساز ( تنبک، سه تار و تنبور )