حامی بذرافشان

جناب آقای حــامی بــذرافشان
مدرس سنتور

هنرآموخته نزد اساتید: نوید توسلی، سیامک آقایی و مهیار طریحی
سابقه تدریس در چندین آموزشگاه تهران
سابقه اجرا در فرهنگسرای نیاوران،فرهنگسرای ارسباران،موسسه الف،کتابخانه ی ملی،مکتب تهران و…
اهنگسازی و ارائه ی آثاری برای کوارتت سنتور.