فرناز خاکی

سرکار خانم فرناز خاکی
مدرس (پیانو،سلفژ،آواز)
– هنر آموخته نزد استاد میلاد عمرانلو و استاد شاکه آقا مال
– سرپرست گروه کر – نوازنده گروه استاد نوین افروز
– فعالیت در گروه کر فیلار مونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نزاد
– فعالیت در گروه کر به رهبری استاد لوریس چکناواریان -نوازنده ی گروه آقای سماع
– اجرا در عاشقانه های لوریس چکناواریان
– ضبط موسیقی تئاتر هامون بازها و ضبط وکال برنامه دیده شو شبکه 2
– نوازندگی در چندین برنامه تلویزیونی ،
اجرا در تالارهای وحدت ، رودکی ، برج ازادی ،برج میلاد