آموزشگاه موسیقی در نواب

آموزشگاه موسیقی در نواب

آموزشگاه موسیقی در نواب : آموزشگاه موسیقی آوای سکوت واقع در خیابان نواب خیابان رودکی، نرسیده به هاشمی، نبش کوچه پریچهر، پلاک 449 پذیرای هنرجویان موسیقی می باشد. آموزشگاه موسیقی آوای سکوت تمامی کلاس های خود را با رعایت پروتکل عای بهداشتی برگزار می نماید و اصول های بهداشتی خصوصا بهداشت محیطی رعایت می شود.…