معرفی ساز بادی هارمونیکا یا سازدهنی

معرفی ساز بادی هارمونیکا یا سازدهنی

معرفی ساز بادی هارمونیکا یا سازدهنی : ریشه ساخت این ساز به چین باستان برمیگردند، چینی ها نخستین بار سازی شبیه به ساز دهنی های امروزی ساختند و ان را شِنگ نام گذاری کردند و به تدریج به فرهنگ و موسیقی مردمان آسیای شرقی نفوذ کرد. این ساز(شِنگ) از چوب درخت بامبو ساخته شده است.…