معرفی ساز بادی دیجیریدو

معرفی ساز بادی دیجیریدو

معرفی ساز بادی دیجیریدو : ظهور و پیدایش ساز بادی دیجریدو (Didgeridoo) ریشه در مردم بومی استرالیا دارد.در برخی محافل ساز دیجیریدو را ترومپت چوبی هم مینامند.برخی تاریخ نگاران آثار باستانی اثراتی  ترسیمی یافتند که به 1500 سال پیش برمیگردد،در اثر یافت شده شکل  یک انسانی در حال نواختن دیجیریدو و دوفرد دیگر در حال…

معرفی ساز کوبه ای کاخن

معرفی ساز کوبه ای کاخن

معرفی ساز کوبه ای کاخن : کاخن یا کاخن یک نوع ساز کوبه ایست که ظهور این ساز متعلق به سرزمین زیبای اسپانیا میباشد،از دیگر نامهایی که میتوان به این ساز اعطا کرد میتوان به جعبه،صندوقچه هم اشاره کرد. نوازنده این ساز جذاب بر روی این جعبه می نشیند و و با ضربات کف دست…