معرفی ساز کوبه ای کاخن

معرفی ساز زهی ویولن سل

معرفی ساز زهی ویولن سل : برای صدها سال ، ویولن سل با صدای گرم و زنده و صداهای غنی که شبیه طیف صدای صدای انسان است ، شنوندگان را خوشحال می کند. این ساز زهی تنهایی و ارکسترال با مجموعه ای از تغییرات فرهنگی و نیازهای عملی ، جز اصلی ترین ساز های موسیقی…